anonymous proxy

Macam-macam Proxy server

Secara sederhana, proxy boleh kita nyatakan sebagai sebuah server atau alat yang berfungsi meneruskan permintaan pengguna ke server lain di internet. Melihat hal ini proxy rupanya berperan sebagai pihak ketiga atau istilahnya jembatan transmisi yang membantu pengguna agar dapat terhubung ke internet dengan lancar. Proxy sendiri memiliki berbagai fungsi dan kegunaannya seperti untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan kecepatan, dan bahkan bisa digunakan untuk berbagi koneksi internet ke perangkat lain. Dilihat dari